м.Черкаси, вул. Припортова 42/1
+38(068)3928036
Третейський Суд

Постійно діючий третейський суд при ТОВАРНІЙ БІРЖІ «РЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» (далі – Третейський суд) утворений рішенням засновників ТОВАРНОЇ БІРЖІ «РЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» від 05 серпня 2019 року № 18 на підставі Закону України «Про третейські суди» і зареєстровано Міністерством юстиції України 09 серпня 2019 року.

Постійно діючий третейський суд є недержавною незалежною установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Завданням Постійно діючого третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Постійно діючий третейський суд здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про третейські суди» та Положення про Постійно діючий третейський суд, затвердженого Загальними зборами засновників ТОВАРНОЇ БІРЖІ «РЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА».
Порядок та правила вирішення спорів у Постійно діючому третейському суді визначені у Регламенті, який затверджений Загальними зборами засновників ТОВАРНОЇ БІРЖІ «РЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА».