Cherkasy, str. port 42/1
+38(068)3928036
(укр) Регіональна Товарна біржа
(укр) Постійно Діючий Третейський Суд
(укр) Постійно діючий третейський суд при ТОВАРНІЙ БІРЖІ «РЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» утворений рішенням засновників ТОВАРНОЇ БІРЖІ «РЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» від 05 серпня 2019 року № 18 на підставі Закону України «Про третейські суди» і зареєстровано Міністерством юстиції України 09 серпня 2019 року.
Завданням Постійно діючого третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону. Постійно діючий третейський суд здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про третейські суди» та Положення про Постійно діючий третейський суд, затвердженого Загальними зборами засновників ТОВАРНОЇ БІРЖІ «РЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА».
Read more
(укр) Оперативність та швидкість вирішення спору
(укр) Можемо розглянути спір набагато швидше, а також надати можливість сторонам самостійно встановити максимальний строк розгляду спору у третейській угоді
(укр) Можливість примусового виконання рішень
(укр) Рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню.
(укр) Зручність місця та часу розгляду спорів
(укр) Під час розгляду спору у третейському суді сторони можуть самостійно визначити місце та зручний їм час
Our judges
(укр) Сенченков Ігор Геннадійович
(укр) Голова Третейського Суду
(укр) Панченко Роман Миколайович
(укр) Заступник Голови Суду
ARE YOU LOOKING FOR SOMEONE TO HELP?
Let us help you!
Call now: +38 (067) 473 14 53
Cherkasy, str. Port 42/1
a.sarnavsky@gmail.com | Mon - Fri 09: 00-18: 00